מאמרים

לפניכם מאמרים העוסקים בתחומי רווחה שונים ברפת. המאמרים נכתבו על ידינו. כל כמה חודשים נעלה מאמר חדש.

רווחת בעלי חיים:

מאמר זה עוסק במונחים בסיסיים של רווחת בעלי חיים.

המאמר מסביר על "רפתנות מודעת", מטרותיו והשיטות להשגת המטרות.

עולם החושים של הפרות:

מאמר זה עוסק בחוש הראייה, שמיעה וריח של הפרות. המאמר עומד על הקשר בין חושי הפרה לדרך שבה אנו מתנהלים מולה וכיצד ניתן לשפר את הממשק בהתאם.

בהדרכה אנו מלמדים גם על חוש הטעם וחוש המגע (כאב) של הפרות.

שיטות להובלת פרות ברפת:

מאמר זה עוסק בשיטות מופחתות עקה להובלת פרות ברפת. מושגי יסוד להבנת התנועה הטבעית של הפרות ושימוש בידע הזה להובלתן וכן שינויים ממשקיים מבניים שניתן ליישם כדי לשפר את זרימת תנועת הפרות ברפת.